Bart Bohy

Dokter Bart Bohy

Orthopedisch en orthomoleculair advies, coaching en gezondheidsadvies

Westerlo - BELGIUM - EUROPE

Boek nu >>

Informatie

Tijdschema:

Adres:
Oevelse dreef 14, 2260 Westerlo - BELGIUM - EUROPE

Telefoonnummer:
+32 (0)14713179

Gesproken talen:
English Français Nederlands

Instructies

Beste patiënt,
Voor telefonisch inboeken van een afspraak bel op nr 014 71 31 79
- Gewone consultatie orthopedie, traumatologie, orthomoleculair advies, consultatie bij ziekte,...
- Intake gesprek voor ademtherapie en meditatie

Uw arts heeft steeds uw rijksregisternummer en uw identiteitskaartnummer nodig.
Daarom kan uw arts u vragen om bij aanvang van de consultatie de voorzijde en achterzijde van uw identiteitskaart te tonen. Bij voorkeur typt u beide reeds in bij inboeken van uw consultatie in het veld opmerkingen.

Dear patient,
The following consultations are possible:
- consultation orthopedics, traumatology, orthomolecular advice,  consultation in case of illness,...
- Intake conversation for breathing therapy and meditation
Your doctor always needs your national register number and your ID card number. That is why your doctor may ask you to show both the front and back of your identity card at the start of the consultation. Preferably, you should already enter both when booking your consultation in the comments field.

Cher patient,
Les consultations suivantes sont possibles :
- Consultation orthopédie, traumatologie, consultation orthomoleculaire et en cas de maladie,...
- Conversation d'admission pour la thérapie respiratoire et la méditation
Votre médecin a toujours besoin de votre numéro de registre national et de votre numéro de carte d'identité.C'est pourquoi votre médecin peut vous demander de montrer le recto et le verso de votre carte d'identité au début de la consultation. De préférence, vous pouvez déjà saisir les deux lors de la réservation de votre consultation dans le champ des commentaires.

Noodgeval

Tracht de spoeddienst te vermijden voor niet- dringende zaken gezien kans op overdrukte. Neem hiervoor bij voorkeur eerst contact op met uw arts.
Try to avoid the emergency service for non-urgent matters because of the risk of overcrowding. Preferably contact your doctor first.
Essayez d'éviter le service d'urgence pour les questions non urgentes en raison du risque de surpopulation. Contactez d'abord votre médecin de préférence.

In levensbedreigende noodgevallen belt u 112.

Bent u uw afspraak vergeten? Wilt u uw afspraak annuleren?

Ontvang de lijst met uw afspraken rechtstreeks per e-mail. Klik hieronder en volg de instructies.

Ik ben mijn afspraak vergeten