Bart Bohy

Docteur Bart Bohy

Orthopedisch en orthomoleculair advies, coaching en gezondheidsadvies

Westerlo - BELGIUM - EUROPE

Réservez maintenant >>

Informations

Horaire:

Adresse:
Oevelse dreef 14, 2260 Westerlo - BELGIUM - EUROPE

Numéro de téléphone:
+32 (0)14713179

Langues parlées:
English Français Nederlands

Consignes

Beste patiënt,
Voor telefonisch inboeken van een afspraak bel op nr 014 71 31 79
- Gewone consultatie orthopedie, traumatologie, orthomoleculair advies, consultatie bij ziekte,...
- Intake gesprek voor orthomoleculair advies.

Bij het orthomoleculair gezondheidsadvies biedt dr Bohy u een unieke medisch benadering van gezondheidsproblemen waarbij hij samen met u op zoek gaat naar de diepere oorzaken van uw klachten en hoe u deze oorzaken maximaal kan aanpakken.Hierbij wordt de kennis van de moderne geneeskunde aangevuld met orthomoleculaire geneeskunde en systeemanalyse.
Bij een eerste gesprek wordt diepgaand ingegaan op uw medische voorgeschiedenis,  mogelijke oorzaken binnen uw familie en oorzaken die kunnen ontstaan zijn binnen uw jeugd.Verder bekijken we samen met u uw voedingspatroon en de medicatie en eventuele vitamines, mineralen en fytotherapie die u reeds gebruikt.
Om het eerste gesprek vlot te laten verlopen is het belangrijk dat u zowel een lijst met uw medicatie en voedingssupplementen als de door ons aangeleverde vragenlijst invult en meebrengt of op voorhand terug bezorgd.
Het traject bestaat uit een eenmalig intake gesprek met advies, eventueel gevolgd door een controle consultatie  met bloedname, daarna uitgebreide bespreking van de resultaten en tenslotte een opvolg gesprek. In totaal komt u dan 4 tot 5 keer bij dr Bohy om naast het volledig bilan een stappenplan met u te maken.
Daarnaast kan dr Bohy u extra aanbevelingen geven naar uw levenswijze en voeding toe. Door ons uitgebreid netwerk van klassieke en complementaire therapeuten kunnen we u aanbevelingen doen om bepaalde therapie, dieetadvies of coachings op te starten om u verder te helpen.Zo nodig kunnen we u voorstellen om meer uitgebreide onderzoekingen te laten uitvoeren, zoals radiografieën, allergie testen, een ademtest of een stoelgang analyse. Uw arts heeft steeds uw rijksregisternummer en uw identiteitskaartnummer nodig.
Daarom kan uw arts u vragen om bij aanvang van de consultatie de voorzijde en achterzijde van uw identiteitskaart te tonen. Bij voorkeur typt u beide reeds in bij inboeken van uw consultatie in het veld opmerkingen.

Dear patient,
The following consultations are possible:
- consultation orthopedics, traumatology, orthomolecular advice,  consultation in case of illness,...
- Intake conversation for breathing therapy and meditation
Your doctor always needs your national register number and your ID card number. That is why your doctor may ask you to show both the front and back of your identity card at the start of the consultation. Preferably, you should already enter both when booking your consultation in the comments field.

Cher patient,
Les consultations suivantes sont possibles :
- Consultation orthopédie, traumatologie, consultation orthomoleculaire et en cas de maladie,...
- Conversation d'admission pour la thérapie respiratoire et la méditation
Votre médecin a toujours besoin de votre numéro de registre national et de votre numéro de carte d'identité.C'est pourquoi votre médecin peut vous demander de montrer le recto et le verso de votre carte d'identité au début de la consultation. De préférence, vous pouvez déjà saisir les deux lors de la réservation de votre consultation dans le champ des commentaires.

Urgence

Tracht de spoeddienst te vermijden voor niet- dringende zaken gezien kans op overdrukte. Neem hiervoor bij voorkeur eerst contact op met uw arts.
Try to avoid the emergency service for non-urgent matters because of the risk of overcrowding. Preferably contact your doctor first.
Essayez d'éviter le service d'urgence pour les questions non urgentes en raison du risque de surpopulation. Contactez d'abord votre médecin de préférence.

En cas d'urgence vitale, merci de contacter le 112.

Vous avez oublié votre rendez-vous? Vous désirez annuler votre rendez-vous?

Recevez la liste de vos rendez-vous directement par e-mail. Cliquez ci-dessous et suivez les instructions.

J'ai oublié mon rendez-vous