Dr. Bart Bohy

Urgentiegeneeskunde, Orthopedie en traumatologie, coaching en gezondheidsadvies

Westerlo - BELGIUM - EUROPE

Book now >>

Information

Schedule:

Address:
Oevelse dreef 14, 2260 Westerlo - BELGIUM - EUROPE

Phone number:
+32 (0)14713179

Languages spoken:
English Français Nederlands

Instructions

Beste patiënt,In het kader van de huidige epidemie met het corona virus kan u nu ook een online digitale consultatie inboeken. Hierbij kan uw arts ook medische voorschriften en attesten schrijven zo nodig. Een consultatie in Westerlo (Belgie) kan uiteraard nog steeds. Hierbij dient u bij binnenkomen een mondmasker te dragen en uw handen te ontsmetten. Er mag 1 persoon mee binnen komen mits tevens gebruik van mondmasker en ontsmetting van de handen.

Uw arts heeft steeds uw rijksregisternummer en uw identiteitskaartnummer nodig.
Daarom kan uw arts u vragen om bij aanvang van de consultatie de voorzijde en achterzijde van uw identiteitskaart te tonen. Bij voorkeur typt u beide reeds in bij inboeken van uw consultatie in het veld opmerkingen.

Dear patient, In the context of the current epidemic with the corona virus, you can now book an online digital consultation. Your doctor can send you a medical prescriptions and certificates if necessary. A consultation in Westerlo (Belgium) is possible. You should wear a mouth mask and disinfect your hands when entering. 1 extra person may enter with the use of a mouth mask and disinfection of the hands.
Your doctor always needs your national register number and your ID card number. That is why your doctor may ask you to show both the front and back of your identity card at the start of the consultation. Preferably, you should already enter both when booking your consultation in the comments field.

Cher patient, Dans le contexte de l'épidémie actuelle de virus corona, vous pouvez désormais également réserver une consultation par internet (en ligne). Votre médecin peut également rédiger des ordonnances et des certificats médicaux si nécessaire. Une consultation à Westerlo (Belgique) est encore possible. Vous devez porter un masque buccal et vous désinfecter les mains en entrant. 1 personne extra peut entrer avec un masque buccal et une désinfection des mains.
Votre médecin a toujours besoin de votre numéro de registre national et de votre numéro de carte d'identité.C'est pourquoi votre médecin peut vous demander de montrer le recto et le verso de votre carte d'identité au début de la consultation. De préférence, vous pouvez déjà saisir les deux lors de la réservation de votre consultation dans le champ des commentaires.

Emergency

Tracht de spoeddienst te vermijden voor niet- dringende zaken gezien kans op besmetting en overdrukte. Neem hiervoor bij voorkeur eerst contact op met uw arts.
Try to avoid the emergency service for non-urgent matters because of the risk of contamination and overcrowding. Preferably contact your doctor first.
Essayez d'éviter le service d'urgence pour les questions non urgentes en raison du risque de contamination et de surpopulation. Contactez d'abord votre médecin de préférence.


In case of emergency, please call 112.

Have you forgotten your appointment? Would you like to cancel an appointment?

To receive a list of all the appointments you have booked by email, click here and follow the instructions.

I forgot my appointment