Dr. Bart Bohy

Urgentiegeneeskunde, Orthopedie en traumatologie, coaching en gezondheidsadvies

Westerlo - BELGIUM - EUROPE

Book now >>

Information

Schedule:

Address:
Oevelse dreef 14, 2260 Westerlo - BELGIUM - EUROPE

Phone number:
+32 (0)14713179

Languages spoken:
English Français Nederlands

Instructions

Beste patiënt,
Voor telefonisch inboeken van een afspraak bel op nr 014 71 31 79
Volgende consultaties zijn mogelijk:
- Gewone consultatie orthopedie, traumatologie, consultatie bij ziekte,...
- Online consultatie op afspraak
- Intake gesprek voor ademtherapie en meditatie
- Ademtherapie en meditatie

Uw arts heeft steeds uw rijksregisternummer en uw identiteitskaartnummer nodig.
Daarom kan uw arts u vragen om bij aanvang van de consultatie de voorzijde en achterzijde van uw identiteitskaart te tonen. Bij voorkeur typt u beide reeds in bij inboeken van uw consultatie in het veld opmerkingen.

Dear patient,
The following consultations are possible:
- consultation orthopedics, traumatology, consultation in case of illness,...
- Online consultation by appointment
- Intake conversation for breathing therapy and meditation
- Breathing therapy and meditation
Your doctor always needs your national register number and your ID card number. That is why your doctor may ask you to show both the front and back of your identity card at the start of the consultation. Preferably, you should already enter both when booking your consultation in the comments field.

Cher patient,
Les consultations suivantes sont possibles :
- Consultation orthopédie, traumatologie, consultation en cas de maladie,...
- Consultation en ligne
- Conversation d'admission pour la thérapie respiratoire et la méditation
- Thérapie respiratoire et méditation
Votre médecin a toujours besoin de votre numéro de registre national et de votre numéro de carte d'identité.C'est pourquoi votre médecin peut vous demander de montrer le recto et le verso de votre carte d'identité au début de la consultation. De préférence, vous pouvez déjà saisir les deux lors de la réservation de votre consultation dans le champ des commentaires.

Emergency

Tracht de spoeddienst te vermijden voor niet- dringende zaken gezien kans op besmetting en overdrukte. Neem hiervoor bij voorkeur eerst contact op met uw arts.
Try to avoid the emergency service for non-urgent matters because of the risk of contamination and overcrowding. Preferably contact your doctor first.
Essayez d'éviter le service d'urgence pour les questions non urgentes en raison du risque de contamination et de surpopulation. Contactez d'abord votre médecin de préférence.


In case of emergency, please call 112.

Have you forgotten your appointment? Would you like to cancel an appointment?

To receive a list of all the appointments you have booked by email, click here and follow the instructions.

I forgot my appointment